Søger nye medlemmer

Hej Alle i Frederikssund og omegn.

Skibslauget Sommerflid sørger friske nye medlemmer. Da gennemsnitsalderen langsomt sniger sig opad, søger vi medlemmer som både har lyst til at sejle og energi til at give en hånd med når vi skal arbejde på både. 

Har du en eller flere af disse færdigheder eller interesser er det dig vi leder efter.

  • Lyst til at vedligeholde båden her i foråret.
  • Skrabe og male bunden af båden
  • Kalfatre båden
  • Duelighedsbevis er ikke et krav, men en fordel.
  • Lyst til natur, sammenhold og sejlads.

Så er vi en forening med et super sammenhold, og vi tilbyder en masse oplevelser på fjorden. Fra maj til september så sejler vi en tur på op til et par timer hver uge, men det forhindrer ikke medlemmerne i at samle et par stykker for selv at sejle ud. 

Når det er ellers er tilladt pga. Covid-19, mødes vi til sociale arrangementer, med forplejning og masser af hygge.

Sommerflid er en træbåd – en fiskekvase – fra 1915 der ejes af Roskilde Museum, og medlemmer af Skibslauget har brugsretten på båden. Krav til at sejle med båden er kun at der skal være mindst 2 medlemmer ombord fra lauget OG der skal være mindst en person ombord med duelighedsbevis og det skal aftales med bestyrelsen hvis båden sejles udenfor den normale fælles sejlads onsdag aften.
Større reparationer foretages af professionelle skibstømrere og betales via fonde. Medlemmer betaler 200 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for familier pr. år. Som medlem forpligtiger man sig til at hjælpe med til de arbejdsopgaver man formår.

Er der evt. spørgsmål, kan de stilles til bestyrelsen på mail@sommerflid.dk

 Mvh

Bestyrelsen

Skibslauget Sommerflid

Sommerflid i vandet 2019


Kære medlemmer

Så kom Sommerflid i vandet, det skete som skrevet i lørdags, efter nogle

timers ventetid, i mellemtiden fik kaffe med hjembagte boller.

Efter en god halv time, kunne Sommerflid selv flyde.

Vi talte om at vi stadig mødes hver onsdag kl. 15, hvor vi så vil

klargøre den, og når den så kommer til Frederikssund, sejler vi hver

onsdag onsdag aften kl. 18,30.

Nærmere herom senere.

Pbv.

John Würfel

Generalforsamling

 2019

Lørdag den 9. Marts afholdte Sommerflid Skibslaug genralforsamling, nede på Færgegaarden i Frederrikssund.

Mødet indledtes med fællesspisning, hvor vore to damer havde lavet et tag selv bord.
Bestyrelsen ser således ud pr. 9. Marts 2019.
Formand: John Würfel
Kasserer: Karsten Skoubøll
B. medlem: Hans Ole Bergstrøm
—— ”——: Bent Aabin
—– ” ——: John Oxholm Knutsson
Suppl: Rud Hermansen

Revisor: Birthe Nielsen
Suppl: Aggi Pedersen

Pbv
John Würfel

Skibslaugseftermiddag


Lørdag den 9.febr. 2019 var der atter indkaldt til Laugseftermiddag.

Tema for denne eftermiddag var:

Livet omkring Roskilde fjord
v. Niels Vinter

Vi fik et indblik om hans ungdom, læretid på Fr.sund Skibsvært samt fiskeriet i Roskilde fjord.

Inden da havde vi indtaget et dejligt frokost bord.
En stor tak til vore damer for jeres forarbejde til dette festlige bord

p.b.v
John Würfel

Nytårsfrokost

Lørdag den 12. jan. var vi atter samlet til engang Nytårsfrokost, i Klubhuset i Kignæs havn.

Vi fik god mad, så filmen fra Træskibstræf 2018, i Holbæk, dagen sluttede med sang og musik, under ledelse vores Kapelmester, tak til vore to damer.

Der var tilmeldt 17. Pers.

Så vi kom godt ind i det nye år.

P.b.v.

John Würfel

Afriggerfest

 

Lørdag den 17. nov. afholdte Sommerflids Skibslaug afriggerfest i Klubhuset på Kignæshavn.

Der deltog 22. medlemmer, vi havde en hyggelig eftermiddag med god mad, musik og sang, vi så også filmen om Sommerfild da den var på værft i Holbæk, vinteren 17 – 18.
En stor tak til vore to damer, Lilly og Birthe for flot borddækning og servering, også en stor tak til Niels for god musik på harmonikaen.

P.b.v.
John Würfel

Afslutning og vinterprogram for 2018 og 2019.

Nu lakker det mod enden for sommeren 2018.

Det har været en god sæson for sejlads med Sommerflid, der har kun været en aften i foråret, hvor vi ikke kunne sejle p.g.a. vejret.

Nu skulle det så havde den sidste tur her i onsdag den 26. sept., men det blev ikke til noget, der var vindstyrke på en 12 til 14 ms., så os der var mødt op tog hjem igen.

Når vejret tillader det bliver Sommerflid sejlet over til Kignæs havn.

Så ligger der lidt arbejde vi skal have lavet, masten skal af, båden skal op og klar gøres for vinteren, nærmere herom senere.

Bestyrelsen har sat et program for vinteren 2018 – 2019:

Lørdag den 17. nov. 2018, kl. 12,30.

Afriggerfest med spisning, der vises også en film, fra Værftet i Holbæk.

Lørdag den 12. jan. 2019, kl. 12,30.

Nytårsfrokost.

Lørdag den 09. feb. 2019, kl. 12,30.

Foredrag v. Niels Vinter, og film fra Træbådetræf i Holbæk.

Lørdag den 09. marts 2019, kl. 12,30.

Generalforsamling 2019

Alle sammenkomster foregår i Klubhuset, Kignæs havn.

p.b.v.

John Würfel

Årets sidste tur!

Kære medlemmer
Nu er sommeren 2018 ved at være ovre og vores ture om onsdag er ved at være slut.
Det vil sige at den sidste tur for i år er den 26. sept. Kl. 18.00.
Sommerflid har været at sejle hver onsdag aften, for nær én aften, der var der en pelikan.

Tak for i sommer

Mvh.
John Würfel

TIL LANDS OG TIL VANDS

IMG_2394

Billede 1 af 16


En museumsdirektør, en nyansat formidlingschef og en lille håndfuld medarbejdere var et lille smut på fjorden i museumsbåden Sommerflid, som sejles, passes og plejes omhyggeligt af frivillige. Tre af dem, Carsten, Niels og John, sejlede os ned til den nye bro, som skyder sig længere og længere ud af fra kysten. Derinde i landskabet bag broen fandt ROMUs arkæologer for få år siden et meget ældre anlægsarbejde, nemlig et stort palisadeanlæg, som er bygget for omtrent 5000 år siden, og som du kan se meget mere om i udstillingen på Frederikssund Museum, Færgegården. Tak for turen, Carsten, Niels og John!

Træskibstræf i Holbæk 2018

final-DSC_5036

Billede 1 af 24

Så er Sommerflid atter hjemme i Frederikssund Havn, ved den sorte bro, efter at have været til et træf for træskibe.

Det var nogle gode dage, med et godt sammensat program og hyggeligt samvær.

Så de næste onsdage aftener kl. 18,30, sejles der igen.

Tak for 3 gode dage.

John Würfel