Afslutning og vinterprogram for 2018 og 2019.

Nu lakker det mod enden for sommeren 2018.

Det har været en god sæson for sejlads med Sommerflid, der har kun været en aften i foråret, hvor vi ikke kunne sejle p.g.a. vejret.

Nu skulle det så havde den sidste tur her i onsdag den 26. sept., men det blev ikke til noget, der var vindstyrke på en 12 til 14 ms., så os der var mødt op tog hjem igen.

Når vejret tillader det bliver Sommerflid sejlet over til Kignæs havn.

Så ligger der lidt arbejde vi skal have lavet, masten skal af, båden skal op og klar gøres for vinteren, nærmere herom senere.

Bestyrelsen har sat et program for vinteren 2018 – 2019:

Lørdag den 17. nov. 2018, kl. 12,30.

Afriggerfest med spisning, der vises også en film, fra Værftet i Holbæk.

Lørdag den 12. jan. 2019, kl. 12,30.

Nytårsfrokost.

Lørdag den 09. feb. 2019, kl. 12,30.

Foredrag v. Niels Vinter, og film fra Træbådetræf i Holbæk.

Lørdag den 09. marts 2019, kl. 12,30.

Generalforsamling 2019

Alle sammenkomster foregår i Klubhuset, Kignæs havn.

p.b.v.

John Würfel