Generalforsamling

 2019

Lørdag den 9. Marts afholdte Sommerflid Skibslaug genralforsamling, nede på Færgegaarden i Frederrikssund.

Mødet indledtes med fællesspisning, hvor vore to damer havde lavet et tag selv bord.
Bestyrelsen ser således ud pr. 9. Marts 2019.
Formand: John Würfel
Kasserer: Karsten Skoubøll
B. medlem: Hans Ole Bergstrøm
—— ”——: Bent Aabin
—– ” ——: John Oxholm Knutsson
Suppl: Rud Hermansen

Revisor: Birthe Nielsen
Suppl: Aggi Pedersen

Pbv
John Würfel