Sommerflid

Historien bag “H 1376 Sommerflid”

I sommeren 1995 blev Museet Færgegården gjort opmærksom på, at det var muligt at erhverve kutteren “Sommerflid”, som på daværende tidspunkt havde hjemsted i Hundested. Det lykkedes at rejse midler til formålet, og i 1996 købte Museet Færgegården skibet for at bevare det som et levende lokalt kulturminde. I den forbindelse blev der dannet et bådlaug, som siden da har stået for den nødvendige vedligeholdelse og sejlet med skibet.

Sommerflid er fra 1915. Den er bygget af egetræ på det nu forsvundne Frederikssund Skibsværft. Den er knap 9 meter lang og var i sin tid egnens første og største fiskerfartøj med motor. Motoren var dog mest en hjælpemotor. Båden var forsynet med store sejl og det var langt op i tiden sejlene, der var skibets vigtigste drivmiddel. Skibet var bestilt af fiskerfamilien Kallehave fra fiskerlejet Vænget, Jægerspris. De døbte skibet Sommerflid og brugte det frem til ca. 1965. I de følgende 35 år ejede forskellige fiskere fra Hundested-området skibet.

Lektor, dr. phil Thomas Højrup, Institut for Etnologi og Arkæologi ved Københavns Universitet, har i “Bevaringsplan for bådkulturen i Roskilde Fjord” fra 1993 beskrevet båden på følgende måde:

“Endelig findes endnu et eksemplar af drivkvasernes efterfølger, de større halvdæksbåde med glødehovedmotor, beregnet til bundgarnsfiskeri på fjorden samt krogfiskeri, sildegarn og sæljagt i Kattegat. Det er “Sommerflid” af Hundested, som i en menneskealder tilhørte Kallehaverne i Vænget, der drev et af dette århundredes største bundgarnsfiskerier i fjorden”

“Sommerflids” historie er veldokumenteret. Museet Færgegården er i besiddelse af en lang række arkivalier fra “Sommerflid”. Blandt disse kan nævnes målingsbeviset fra 1915, hovedsynsrapport fra 1928 og 1932, tilsynsbogen fra 1929-1984, korrespondance vedr. syn, fotografier samt interviews med tidligere ejere og andre fiskere fra Neder Draaby. Dette materiale er selvfølgelig udnyttet i forbindelse med restaureringsplanen.

Der var helt fra starten et stærkt ønske om at restaurere “Sommerflid”, så den blev sejlførende igen og kunne være med til at repræsentere den gamle fiskertradition på Roskilde Fjord. I samme forbindelse er det planen, hvis det er teknisk muligt, at udskifte den nuværende motor med en 15 HK Hundestedmotor, som er erhvervet fra “Nicoline Petrea”. Lauget har i forbindelse med ombygningsplanerne haft stor støtte i arkitekt Morten Gøthche fra Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser i Roskilde. Arkitekt Morten Gøthche har opmålt skibet, har rådgivet lauget og har udfærdiget de restaureringstegninger, som ligger til grund for hele projektet .

“H 1376 Sommerflid” blev i marts 2001 af Skibsbevaringsfonden erklæret for bevaringsværdigt fartøj. Restaureringsarbejdet blev gennemført på Rudkøbing Bådebyggeri i vinteren 2001-2002 takket være de tilskud, som var indkommet fra Skibsbevaringsfonden og en række kommunale og private sponsorer. I august 2002 kom Sommerflid tilbage efter færdig restaurering og med stående rig, og nåede i den sæson at deltage i “Træf Fjordens Træbåde” i Holbæk. Efter en fornyet ansøgningsrunde om økonomisk støtte lykkedes det i forsommeren 2003 at samle så mange midler, at der kunne afgives bestilling på sejl.

Sommerflid er naturligvis rigget på traditionel vis med gaffelstorsejl med løst underlig, fok og flyvende klyver. Sejlene, som blev leveret i eftersommeren 2003, er syet i rødbrun clipperdug af sejlmager Niels Hansen, Herluf Trollesgade i København og er af høj håndværksmæssig standard. De første prøvesejladser med fuld sejlføring blev gennemført på Roskilde Fjord i september 2003.