Skibslaug

Sommerflid Skibslaug

Bag Sommerflid står et skibslaug – en interessegruppe, der vedligeholder og sejler med det gamle skib. Lauget afholder fælles sejldage. 

Enhver med lyst til at støtte et kulturelt projekt opfordres til at melde sig ind i Sommerflid Skibslaug. Medlemskab kan tegnes på:

Museet Færgegaarden, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris, tlf. 47 31 25 11.

Det årlige kontingent er 200 kr. for en person eller 300 kr. for ægtepar.

Der er også mulighed for blot at tegne et støttekontingent. Det koster 50 kr. årligt.