Booking

Alle sejladser udover de faste aftales med bestyrelsen. Denne funktion varetages af John Knutsson, som kan kontaktes på mail eller telefon.